Heavenly views

Heavenly views

SK: Veľmi vydarená ranná “zlatá hodinka” na vrchole Rysov pred niekoľkými týždňami. Najprv som myslel, že ide o klasickú inverziu. No tá sa správa inak. Hustá “perina”, ktorú vidíš na fotke vznikla vplyvom vzácneho javu, ktorý meteorológovia nazývajú “padavý vietor”. Nízka oblačnosť sa vtedy správa doslova ako vlny, ktoré sa prelievajú cez vrchy a je tlačená v zvláštnych útvaroch nadol. Po nevydarenom západe slnka to bola obrovská radosť zažiť ráno takýto pohľad, zvlášť, keď som si musel ráno vrchol s ťažkým batohom plným techniky doslova vybehnúť. No stálo to za to! _____________________________ EN: A very successful morning "golden hour" on the top of “Rysy” peak a few weeks ago. At first I thought it was a classic low clouds “inversion”. But it behaves differently. The low clouds you see in the photo was created by a rare phenomenon that meteorologists call a "downslope wind". Low clouds then behave literally like waves that spill over the hills and are pushed down in strange formations. After the unsuccessful sunset, it was a great pleasure to experience such a view in the morning, especially when I needed to run the top in the morning with a heavy backpack full of geaf. Well it was worth it!

Landschaften

Slovacchia, Vysoké Tatry

0 valutazioni
Diaframma
Tempo di esposizione
Lunghezza focale
Flash
ISO
Marca
Modello
Tempo di registrazione

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description